Razvojna grupa

Vrtić Mačak Garfild

* Odnosi se samo na lokaciju 5 - objekat se nalazi na adresi Vojvode Vlahovića 30.

Razvojna grupa

Razvojna grupa uključuje decu sa smetnjama u razvoju, smeštenu u dobro opremljen namenski prostor. Grupa je heterogena, po vrsti i stepenu ometenosti i uzrastu dece (od treće godine).

Sa decom rade isključivo defektolozi, koji osmišljavaju individualni vaspitno-obrazovni program u skladu sa sposobnostima i potencijalima svakog deteta, uz saglasnost roditelja i mišljenja interresorne komisije.

U skladu sa trenutnim statusom ove dece, utvrđenim na osnovu popunjavanja ček liste i psihološkog nalaza, određuju se ciljevi razvoja u oblastima: kognicije, motorike, oblasti govora i jezika, socijalizacije i samopomoći.

Individualno-obrazovni program realizuje se kroz:

 • tematsko planiranje
 • individualni rad
 • timski rad
 • reedukaciju psihomotorike
 • kreativne radionice
 • rad sa asisitivnim tehnologijama (senzorna soba i interaktivna tabla)

Osnovni cilj ovog programa jeste podsticanje razvoja dečijih očuvanih sposobnosti, stabilizacija dečijih osećanja sigurnosti, zadovoljstava, samopoštovanja, razvoj sposobnosi komunikacije, izražavanje potreba, želja i namera verbalnim i neverbalnim putem, podsticanje telesnog razvoja, a sve u cilju integracije deteta sa smetnjama u grupu vršnjaka bez razvojnih teškoća.

Naša misija je podrška detetu da upozna, razume i prihvati sebe, da istraži sopstveno okruženje, da gradi odnose razumevanja i tolerancije o drugima i da pripremi dete za uslove života i rada u osnovnoj školi.

Vizija je da želimo ustanovu koja će biti prijatan ambijent za svako dete, u kojoj će deca i roditelji (staratelji) rado i sa poverenjem da dolaze i gde će dečije potrebe i interesovanja da se uvažavaju i prate.

 

Ivana Gajiž, dipl.defektolog logoped-reedukator psihomotorike
Jelena Milenković, dipl.defektolog logoped


ASISITIVNE TEHNOLOGIJE


A) SENZORNA SOBA
Senzorna soba je posebna, izolovana prostorija, koja služi za stimulaciju čula dece sa posebnim/individualnim potrebama, i koja im obezbeđuje opuštajući i bezbedan boravak, a mališani mogu slobodno da eksperimentišu, istražuju uz nadzor defektologa.

Ona predstavlja mesto gde deca sa poremećajem senzorne integracije mogu da se opuste i oslobode napetosti.
Terapija podseća na igru, međutim svaka aktivnost je pažljivo osmišljena i usmerena ka postizanju samoorganizacije deteta.
Važno je napomenuti da ovde ne govorimo o lečenju, već o metodi koja treba da stimulacijom čula omogući deci sa poremećajem senzorne integracije da ispolje sve svoje potencijale i postignu emocionalni balans.

Kome je namenjena senzorna soba?

Rad u senzornoj sobi je, pre svega, namenjen deci koja imaju smetnje senzorne integracije, onoj koja imaju teškoće obrade svakodnevnih senzornih informacija u celovit opažaj, i koja manifestuju neobična ponašanja, kao što su izbegavanje ili preterano traženje dodira, pokreta, zvukova i svetlosnih senzacija.
To su deca sa poremećajima iz autističnog spektra, deca sa ADD i ADHD, deca sa nedovoljnom mentalnom razvijenošću, senzornim oštećenjima, govornim poteškoćama, smetnjama u učenju, problemima u ponašanju.

Šta je senzorna integracija?

Senzorne informacije su sve ono što primamo iz okoline putem našhi čula (vid, sluh, dodir, miris, ukus, mišići, zglobovi…).
Senzorna integracija je sposobnost CNS-a da prima, integriše i obradi informacije iz spoljnjeg sveta dobijene putem čula i na osnovu njih organizuje svoj način postojanja, svoje ponašanje i odnos sa spoljnim svetom i drugih ljudi.
Slaba senzorna integracija dovodi do problema u igranju, ponašanju i učenju deteta.
Dete koje nauči da organizuje svoju igru, bolje će organizovati svoje školske aktivnosti i postati organizovana odrasla osoba.

 

senzorna soba 01
senzorna soba 01
senzorna soba 02
senzorna soba 02
senzorna soba 03
senzorna soba 03
senzorna soba 04
senzorna soba 04
senzorna soba 05
senzorna soba 05
senzorna soba 06
senzorna soba 06
senzorna soba 07
senzorna soba 07
senzorna soba 08
senzorna soba 08

 

A) INTERAKTIVNA TABLA

Interaktivna tabla poboljšava rad sa decom u grupi, naročito sa decom sa smetnjama u razvoju.

Svojim karakteristikama ona, između ostalog, omogućava prikaz video zapisa različitog formata i fotografija u velikoj rezoluciji.
Površina table je osetljiva na dodir, omogućava upotrebu digitalnog mastila i trenutno snimanje aktivnosti koja je u toku.
Multimedijalni programi omogućavaju kreiranje teksta sa slikom, zvučnih animacija i filmova, koji je deci dovoljno jasan i zanimljiv način prezentovanja podataka.

Deca pažljivije i sa većim interesovanjem prate multimedijalne prezentacije, bolje pamte sadržaje i aktivnije učestvuju u procesu prihvatanja novih znanja.
Rad je usmeren na dete, pri čemu defektolog daje podršku, usmerava i savetuje.
Interaktivna tabla ima jak vizuelni efekat koji pomaze brze i jednostavnije shvatanje i pamćenje informacija.


 

 


REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE

Reedukacija psihomotorike ili terapija pokretom, je metod koji se primenjuje u tretmanu svih razvojnih poremećaja. Ovom terapijom se kroz pokret utiče na saznajni razvoj i dete oslobađa napetosti.

Reedukacija psihomotorike je važna jer obogaćuje iskustvo deteta i omogućava bolji odnos prema okruženju.

Vežbe reedukacije čine:

 • vežbe za doživljaj telesne celovitosti
 • vežbe za doživljaj gestualnog prostora
 • vežbe za otkrivanje objektivnog prostora
 • vežbe za uočavanje prisustva drugog
 • vežbe za ujednačavanje tonusa i osamostaljivanja pokreta
 • većbe za koordinaciju pokreta
 • vežbe za uočavanje i prepoznavanje ritmova
 • vežbe za kontrolu impulsivnosti
 • vežbe za procenu trajanja i orjentaciju u vremenu

Reedukacija psihomotorike se sprovodi individualno i u manjoj grupi.

 

Kutak za roditelje

Prijavite se na kutak za roditelje

 

Pitanja, odgovori, komentari

Stručni tim vrtića Garfild stoji na raspolaganju za sva vaša pitanja i komentare.

Pratite nas na FB

Kontakt

Predškolska ustanova Mačak Garfild
Šejkina 44, Beograd
011/ 7420 717, 060/ 08 00 252
macak_garfild@hotmail.com

Radno vreme:
Ponedeljak - Petak 7:00-18:00